Via Bilers Miljøpolitik

Via Bilers miljøpolitik

Hos Via Biler arbejder vi miljøbevidst i alle afdelinger af virksomheden, og derved har vi et stort fokus på både miljø- og arbejdsmiljøforhold. I den forbindelse har vi etableret et miljøledelsessystem og en miljø- og arbejdsmiljøorganisation.

Disse forhold øger kendskabet til, og bevidstheden om, miljøforhold og opmuntrer til miljøbevarende initiativer, såvel individuelt som på virksomhedsniveau.

Via Biler ønsker at fungere i et positivt samspil med sine omgivelser og interessenter, og samtidig sikre medarbejdernes trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

Derfor vil vi via vores miljøledelse sikre, at bindende forpligtelser altid overholdes og at vi løbende forbedrer vores miljøledelsessystem således at miljøpræstationen styrkes.

Via Biler vil i det daglige arbejde for:

  • at affaldsprodukter fra produktionen ikke er til gene for miljøet, men genanvendes i videst muligt omfang
  • at beskytte miljøet, herunder at forebygge forurening
  • at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og hjælpestoffer for løbende at optimere vores miljøpåvirkninger
  • at lade miljøparametre indgå som en væsentlig faktor ved iværksættelse af nye aktiviteter og indkøb af materialer og kemiske produkter
  • at alle medarbejdere inddrages i miljøledelsen, så arbejdet med miljø- og arbejdsmiljøforhold bliver faste og positive elementer i dagligdagen