Privatlivspolitik

1. DATAANSVARLIG

1.1 Formål

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er, for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination, ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

1.2 Kontaktoplysninger

Via Biler Gruppen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Via Biler A/S
Adresse: Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg
CVR: 44 88 31 12
Telefonnr.: 87 47 11 00
Mail: persondata@viabiler.dk
Website: www.viabiler.dk

1.3 Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2. HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at forbedre vores kontaktflade, gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De data, vi anvender, omfatter:

2.1 Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg

 • De sider der besøges i løsningen

 • IP-adressen på den besøgende

 • Geografisk placering

 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender Google Analytics, Facebook-pixel, ActiveCampaign, Hotjar, Auto-Flow og ag analytics som webanalyseløsninger i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalysedata fra vores digitale løsninger til analyse i den service som ovenstående udbydere tilbyder. Her fungerer disse udbydere som ”databehandler” af den data, vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her: 
https://www.google.com/intl/da/policies/

Du kan se mere om Facebook-pixel fortrolighedspolitik her: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Du kan se mere om ActiveCampaigns fortrolighedspolitik her: 
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

Du kan se mere om Hotjars fortrolighedspolitik her:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Du kan læse mere om Auto-Flow her:
https://auto-flow.dk/

Du kan læse mere om ag analytics fortrolighedspolitik her:
https://aganalytics.dk/privatlivspolitik/​​

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4.

2.2 Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier

 • Oplysninger sendt på e-mail

 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af en ordre

 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

 • Osv.


2.3 Ved værkstedsbesøg

Når du benytter dig af vores værksteder, indsamler vi ligeledes data. Ved første besøg bliver du oprettet som kunde i vores kundedatasystem, hvor vi beder dig afgive følgende oplysninger:

 • Dit navn og adresse
 • Din hjemme- eller postadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Din bils registreringsnummer
 • Evt. CVR nr

Producenten/importør modtager dit navn, adresse, evt. telefonnummer og e-mail samt bilregistreringsnummer og stelnummer sammen med andre bildata. Herunder OBFCM (On Board Fuel Consumption Meter). Dette er fx data vedr. garantireparationer eller andre tekniske oplysninger om din bil.


2.4 Tracking af udlejningsbiler, værkstedsbiler, demonstrationsbiler m.fl.

Hvis du lejer, låner eller på anden vis overlades en af virksomhedens køretøjer til afprøvning eller brug, skal du være opmærksom på, at der i køretøjet kan være monteret et tracking-system, som indsamler oplysninger om anvendelsen af køretøjet. Derudover er der fra fabrikken monteret et modem i køretøjet, som er aktiveret. Oplysninger om køretøjet og dets anvendelse kan henføres til de oplysninger, vi indsamler og behandler om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger om køretøjet og dets anvendelse:

 • Køretøjets placering: Kan anvendes til at bestemme køretøjets kørselsretning, hastighed og eventuelle anvendte opladningssteder (hvis relevant).
 • Kørselsdata: Hvordan køretøjet betjenes og anvendes. Såsom hastighed, brug af accelerator, bremser, sikkerhedsseler osv.
 • Køretøjsdata: Køretøjets status, ydeevne og diagnostik. Herunder kilometertæller, dæktryk, brændstof- og væskeniveauer, batteri, dørlås, advarselsindikatorer, advarsler osv.
 • Opladningsdata: Hvordan og hvornår batteriet oplades, herunder hastighed og varighed (hvis relevant).
 • Tilsluttede stemmedata: Stemmekommandoer når du aktiverer stemmegenkendelsessystemet i bilen.
 • Omgivelsesdata: Vejrforhold, trafikforhold, vejoverfladeforhold, trafikskilte og andre omgivelser indsamles, når køretøjet køres.
 • Rute- og destinationsoplysninger: Herunder anmodninger om søgning efter adresse eller interessepunkt, når du bruger navigationsfunktioner.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler gennem tracking-systemet og modemmet til følgende formål:

 • Historik over kørte ture med tid og km.
 • Flådestyring og håndtering af biludlejning. Herunder fakturering.
 • Service og vedligeholdelse af køretøjet.
 • For at yde support og besvare forespørgsler.
 • Produktkvalitet og udvikling: For at verificere hvorvidt en funktion eller tjeneste opfylder sit tilsigtede formål. Herunder prognoser, samt at forske i og udvikle nye produkter og tjenester.
 • Vurdere og forbedre kvaliteten af de tjenester der leveres til dig af os. Vi bruger disse oplysninger til at forstå og forbedre kundeoplevelsen.
 • Udvikle markedsføringsstrategier.
 • Komme med anbefalinger og personalisering af din oplevelse: Vi analyserer, lærer af, og bruger oplysninger om din anvendelse af køretøjet, herunder kørselsdata (såsom hastighed og bremsning) og køretøjets placering, til at komme med anbefalinger og levere personlige oplevelser, der er centreret omkring dig og andre kunder.
 • Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, reagere på juridiske processer eller anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller andre tredjeparter og forhindre at afsløre kriminelle handlinger og bedrageri eller beskytte dine, vores eller andres rettigheder.

Vi kan dele de personoplysninger, vi modtager gennem tracking-systemet og modemmet:

 • Med importører som listet under punkt 3.3 og deres tilknyttede selskaber.
 • Med virksomheder eller andre organisationer som vi har indgået aftale med om at stille tjenester til rådighed på vores vegne, såsom tracking-teknologi, hosting og informationsteknologi.
 • Med professionelle rådgivere.
 • Med en retshåndhævende myndighed, domstol, tilsynsmyndighed eller tredjepart, hvis vi mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte vores rettigheder, en tredjeparts eller individers personlige sikkerhed, eller for at registrere, forhindre eller på anden måde adressere bedrageri, sikkerhed eller sikkerhedsmæssige anliggender.
 • Hvor det er nødvendigt for at levere tjenesten, kan vi også dele data med leverandøren af tracking-systemet.

Hver modtager af personoplysninger vil anvende disse oplysninger i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personoplysninger.


2.5 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine oplysninger i identificerbar form, så længe det er nødvendigt for de, i denne politik, fremsatte formål. Generelt betyder det, at vi opbevarer data i den tid, hvor mindst ét af følgende er gældende:

 • Dine oplysninger er påkrævet for at stille et køretøj til rådighed for dig.
 • Dine oplysninger på rimelig vis er påkrævet for at tilfredsstille formålet, hvortil vi indsamlede oplysningerne.
 • Dine oplysninger på rimelig vis er påkrævet for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom.
 • Vi på anden måde er påkrævet at opbevare dine oplysninger efter gældende lovgivning.


3. ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1 Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Gennemførelse af ordrer.

 • Registrering af køretøjer.

 • Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.

 • Opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.

 • Opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.

 • Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.

 • Optimering af vores digitale løsninger.

 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.

 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.

 • Har vi dit udtrykkelige samtykke, kan vi og/eller importøren af det bilmærke, som dit køb vedrører, kontakte dig via de kontaktoplysninger, som du har angivet til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål, enten postalt, digitalt eller via telefon.

 • Vi kan målrette tilbud og kampagner til dig ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data.

3.2 Opbevaring

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, blandt andet så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

3.3 Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Personoplysninger videregives i forbindelse med anden behandling end markedsføring (fx kundetilfredshedsmåling eller garantibehandling m.m.) til en eller flere bilimportører på listen nedenfor. Dine oplysninger videregives alene til den eller de bilimportører, som din kontakt med os vedrører.

Ford (Ford Motor Company A/S)

 • Ford Motor Company kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA. Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag: Landet er ikke af Kommissionen vurderet som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Ford Motor Company vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte Ford Motor Company på DPeurope@ford.com
 • Europakommissionen og Det Europæiske Miljøagentur for at opfylde vores juridiske forpligtelse til at rapportere emmisionsdata for din bil (stelnummer). Din bils emmisionsdata vil blive indsamlet via din bils modem (såfremt det er en forbunden bil) i hele bilens levetid, og/eller hver gang din bil er på værksted. Ønsker du at fravælge denne datadeling, skal du kontakte Ford Kundeservice.

Lexus (Toyota Danmark A/S)
Mazda (Mazda Motor Danmark)
Suzuki (Suzuki Bilimport Danmark A/S)
Toyota (Toyota Danmark A/S)
Volvo (Volvo Car Danmark A/S)
Opel (K.W. Bruun Automotive A/S)

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 

4. COOKIES

4.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, og anvendes blandt andet til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, med henblik på at hjælpe dig med at fortsætte, hvor du slap eller med at huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2 Cookietyper og deres formål

Vi anvender følgende form for cookies:

 • Personaliseret cookies: Bruger oplysninger til at sortere indhold, så du får vist indhold, der er relevant for dig. Du kan læse mere om personaliserede cookies her.

Vi anvender desuden cookies fra følgende tredjepart, som har adgang til de personaliserede cookies:

https://www.google.com
https://www.facebook.com
https://www.activecampaign.com/
https://www.doubleclickbygoogle.com/
https://www.hotjar.com/


4.3 Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

5. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

6. DINE RETTIGHEDER

6.1 Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

6.2 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under pkt. 1.2.

6.3 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5 Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

7. VERSION

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 05.07.2022