Mange bilister har formentligt stillet sig selv lige netop dette spørgsmål. Bilfabrikanterne opgiver høje og flotte brændstofforbrugstal på de enkelte køretøjsmodeller, men måske har du svært ved at få dem til at række?

Burde min bil køre flere km/l?

Vi har igennem de seneste år oplevet en stigning i samfundets interesser overfor miljø- og sundhedsmæssige problemstillinger. Den europæiske emissionsstandard har fremlagt en ny testmetode, som har til formål at give samfundet et mere realistisk billede af deres køretøjs brændstofforbrug.

I 1980'erne lavede den europæiske emissionsstandard testprogrammet "New european driving cycle" (NEDC). Dette testprogram havde til formål at udregne emission, antal km/l og brændstofforbrug for den enkelte bilmodel. Siden test-programmets opstart er der løbet meget vand i åen. Som forbruger er vi blevet mere bevidste om vores brændstoføkonomi, og den europæiske emissionsstandard har derfor udviklet en ny testmetode med det mundrette udtryk "The Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure" (WLTP). Den nye testmetode har til formål, at give et mere realistisk billede af din bils brændstofforbrug.

Hvad er forskellen på NEDC og WLTP?

Problematikken ved NEDC testen er at den har nogle fejl og mangler ift. at give et realistisk billede af det faktiske brændstofforbrug. Bilerne gennemgår en kortere testtid samt distance, og det hele foregår ved en lavere hastighed sammenlignet med den nye WLTP test. Dette medfører at bilens kørselsprofil kommer til at fremstå urealistisk. Med andre ord; Når man tester bilen ved hjælp at NEDC, så tager man ikke hensyn til features og ekstraudstyr, som kan medføre højere brændstofforbrug.

Den nye WLTP test er blevet tilpasset, så den giver et mere realistisk billede af bilmodellers faktiske brændstofforbrug. Bilerne bliver testet på længere distancer, ved højere hastigheder og de bliver udsat for mere varieret terræn. Testens resultat kan til forskel fra daværende NEDC metode variere fra bil til bil, da man tager højde for valg af features og ekstraudstyr ved den enkelte bil. Man kan sige; at udførelsen af testen er blevet mere virkelighedsnær, og dermed bidrager til at give hver enkelt model en mere dynamisk og retvisende kørselsprofil.

Læs mere om de to tests her.

Hvornår træder WLTP i kraft?

WLTP blev introduceret på bilmarkedet d. 1. september 2017, og gælder for test af førstegangs introducerede biler. Fra d. 1. september 2018 vil testen være tilgængelig for alle nye biler. For varebiler i (N1 klasse II og III samt N2) bliver testen først tilgængelig i 2019.

Har du yderligere spørgsmål til WLTP testen?

Tøv ikke med at kontakte en af vores afdelinger her