Toyota Mirai

Brintbilen er kommet til Danmark
 Forureningsfri bil
 Innovativt design
 Gode køreegenskaber
 Rummelig

 

Toyota Mirai er verdens første serieproducerede rene brintbil

Med sin kombination af brint- og hybridteknologi er Mirai Toyotas svar på den ultimativt forureningsfrie bil.

Mirai benytter brint som brændstof til at generere strøm, der driver bilens elmotor. Dermed udmærker Mirai sig ved hverken at udlede CO2, farlige kvælstoffer eller sundhedsskadelige partikler. Det eneste, en Toyota Mirai udleder fra udstødningsrøret, er vand. 

Sådan virker det

  1. Ilt fra luften strømmer ind gennem Mirais ventilationsribber

  2. Brint tilføres brændselscellestakken

  3. Via en kemisk reaktion udvikles elektricitet og vand

  4. Elektriciteten ledes til elmotoren

  5. Elmotoren aktiveres og driver bilen

  6. Eneste restprodukt fra processen er vanddråber

En brintbil er i princippet en hybridbil, hvor benzintanken og forbrændingsmotoren er udskiftet med en brinttank og en brændselscellestak. Fordelen ved brint er, at det er en miljørigtig energikilde med et stort potentiale for fremtiden.

Hvor langt kører den på literen?

Rækkevidden på en tankfuld brint er over 500 km, og det går lige så hurtigt at tanke brintbilen som en tilsvarende bil med benzin- eller dieselmotor.

Brinttankstationer i hele Danmark

Danmark kan bryste sig med at have et landsdækkende netværk med i alt 10 brinttankstationeri drift fordelt over hele landet. Og flere er i støbeskeen.